Logo

Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

Qúy khách có thể lựa chọn trả tiền mặt theo 3 hình thức: 

Thứ nhất, thanh toán trực tiếp tại cửa hàng của Hữu Đức

Thứ hai, theo hình thức thu hộ của bưu điện

Thứ ba, thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng của Hữu Đức

Thanh toán khác