Logo

Thanh toán bằng chuyển khoản

Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hữu Đức

Địa chỉ : KCN Thạnh Phú, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Số tài khoản : 1437 0407 0000 067

Chi nhánh Thạnh Phú

Ngân hàng thương mại phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HD bank)

 

 

Thanh toán khác