Logo
Máy mài thẳng GGS 6 S
GGS 6 S
12,198,950 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 12,841,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy mài thẳng GGS 28 LCE
GGS 28 LCE
4,940,000 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 5,200,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy mài thẳng GGS 28 LC
GGS 28 LC
4,465,000 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 4,700,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy mài thẳng GGS 5000L
GGS 5000 L
1,919,000 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 2,020,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy mài thẳng GGS 3000 L
GGS 3000L
1,444,000 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 1,520,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %