Logo
Máy đục GSH 16-30
GSH 16-30
17,955,000 VNĐ (Chưa VAT)
Giá: 18,900,000 VNĐ
Chi tiết Đặt hàng
5 %
Máy đục GSH 11VC
GSH 11 VC
23,500,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Máy đục GSH 11E
GSH 11E
14,037,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Máy đục GSH 9VC
GSH 9VC
16,844,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Máy đục GSH 5X
GHS 5X
5,040,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Máy đục GSH 5 max
GSH 5 max
5,983,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng
Máy đục GSH 3E
GSH 3E
6,350,000 VNĐ (Chưa VAT)
Chi tiết Đặt hàng